Vånafjärden

BYPRESENTATION
Vånafjärden ligger strax norr om Karlsborg ca 7 km från Kalix.
Byn som ligger vackert belägen vid nordligaste Bottenviken har alltid präglats av jordbruk och fiske. Sedan 1970- talet har byn varit stadd i förvandling till en "sovstad" för den industriar-betande befolkningen och fisket bedrivs numer endast som hobby.
1997 var 110 personer bosatta i Vånafjärden.
2010 är 120 personer bosatta i Vånafjärden.

Namnet Vånafjärden
Vånafjärden, 1539 - 1540
Gunnar Pellijeff har i serien "Ortsnamn i Norrbottens län" tolkat ortnamnen i Kalix kommun. Han anger att Vånafjärden har finskt ursprung, att förleden utgörs av det finska vuono, stor havsvik, fjord. Byanamnet Vuono i Nedertorneå har behandlats av Hederyd i boken "Vuono" och av Vahtola i "Tornedalens historia 1". De anser att namnet Vuono anknyter till lapska Wuodna, vuona en stor havsvik eller insjövik. De anser också att samerna gett platsen dess namn. Detsamma skulle då kunna gälla för den havsvik vid vilken byn Vånafjärden ligger.
Källa: Kalix forskarnytt nr.1-1995

Bild:-Vy över västra fiskeläget mitt i byn med de två återstående sjöbodarna ute på stenpiren.

Telefon070 5914795
Kontaktp.Sonia Strömbäck
E-postsonia.stromback@home.se
Webbsidahttp://www.mrture.se