Föreningar

8 föreningar matchar din sökning

 Björnholmens hamnförening i Pålänge
 
Småbåtshamn 3 km väster om Pålänge med nära båtförbindelse till området mot Bergön och Siknäs.

Läs mer

 Missionsförsamlingen Pålängekretsen
 
Missionsförsamlingens verksamhet är offentlig d.v.s. alla är välkomna. Den består av Gudstjänster, både egna och ekumeniska med EFS och Filadelfiaförsamlingen. Kristendomen är den centrala punkten i vår verksamhet. Människan fick av Gud möjlighet till ett eget fritt val och kanske är det därför som vi skiljer oss åt i små enskilda frågor.

Läs mer

 Pålänge byaförening
 
Föreningens uppgift är att verka för Pålänge bys utveckling, och vara ett samlande organ för att förverkliga åtgärder av gemensam karaktär för byn. Medlem av föreningen är varje inom Pålänge by bosatt person. Medlemskap kan efter ansökan också vinnas av andra utom byn boende personer som vill omfatta föreningens ändamål.

Läs mer

 Pålänge Byamän

Läs mer

 Pålänge GIF
 
Pålänge Gymnastik och Idrottsförening bildades 28 Oktober 1942 och är en mycket aktiv idrottsförening med ungdoms-, elit- och motionsidrott. På ungdomssidan har vi verksamheter i bandy, skidor och fotboll. Pålänge GIF har Kvalité - Gemenskap - Framåtanda som ledstjärna för all verksamhet. -Kvalité: Vi ska göra allt på bästa möjliga sätt. -Gemenskap: Vår verksamhet skall präglas av "för och med varandra-anda" -Framåtanda:PGIF skall vara framsynt och ha framtidstro.

Läs mer

 Pålänge Hembygdsföreningen
 
Pålänge Hembygdsförening bildades 1986 och har nu ca 130 medlemmar. De flesta är genuina pålängebor, några är utflyttade och med anknytning till byn, andra bara intresserade eller fritidsboende i byn.

Läs mer

 Pålänge VVO, viltvårdsområde
 
Älgjakt pågår året runt. Planering genomförande och utvärdering, vi bjuder på några bilder tagna av Reinhod Andefors.

Läs mer

 Pålängevikens fiskehamnsförening
 
Båthamn i skyddad havsvik innanför Nässkatans fiskeläge.

Läs mer