Båtbyggnation


Båtbyggeri har alltid förekommit i liten skala i Vånafjärden.

Numer förekommer båtbyggeri endast som hobbyverksamhet med en eller två båtar per år i den enda kvarvarande båtverkstaden.