Historia

73 händelser matchar din sökning

År Rubrik Typ av händelse By
1000–1300 Förhistoria ÖvrigtPålänge
1400–1450 Sjöfart till Stockholm Byns 1:a omnämnandePålänge
1490–1495 Jöns från Pålänge Historiska personerPålänge
1492 Jönis Hermansson Byns 1:a omnämnandePålänge
1492–1493 Pålänge omskrivs första gången Byns 1:a omnämnandePålänge
1539 Pålänge har 2 av Kalix 7 köpmän AffärPålänge
1539–1998 Sammanfattning av Pålänges historia ÖvrigtPålänge
1647 Byns första karta ÖvrigtPålänge
1700–1989 Näringar i Pålänge NäringarPålänge
1726 Sågverk NäringarPålänge
1726–1727 Sågverket i Pålänge ByggnaderPålänge
1751 Byordning ÖvrigtPålänge
1800–1850 Utgrävningar i Pålänge NaturingreppPålänge
1800–1984 Väckelserörelsen i Pålänge ReligionPålänge
1833 Laga skifte ÖvrigtPålänge
1842–2004 Skolan i Pålänge SkolaPålänge
1858 Ambulerande folkskola SkolaPålänge
1871–1945 Pålängesmeden "Kjalljohan" NäringarPålänge
1881 Första skolbyggnad SkolaPålänge
1888–1965 Pålänge vägen Land och vattenvägarPålänge
1890 Skogsmark ÖvrigtPålänge
1897 Folkskola SkolaPålänge
1899 Första poststationen PostPålänge
1899 Pålänge-Kalix Land och vattenvägarPålänge
1900 Stora kvarnen NäringarPålänge
1901 SMF ReligionPålänge
1906 Ramsågverk NäringarPålänge
1910–1919 Effektivisering av jordbruket NäringarPålänge
1919–1923 Kraftverket i Pålänge ElPålänge
1920–1929 Utgrävning och Nyodling NaturingreppPålänge
1921 El ElPålänge
1925–1993 Bönhus ByggnaderPålänge
1926–1993 Pingstförsamlingen i Pålänge ReligionPålänge
1927 IOGT ÖvrigtPålänge
1930 Bagerikoncern ser ljuset i Pålänge NäringarPålänge
1930 Nya skolan invigs SkolaPålänge
1931 1:a Pålängeloppet ÖvrigtPålänge
1936 Gamla skolan blir Folkets hus ByggnaderPålänge
1936 Väg till Rånäs Land och vattenvägarPålänge
1939 Väg till Björnholmen Land och vattenvägarPålänge
1942 Pålänge Goif bildas ÖvrigtPålänge
1945 Högsta befolkningstal ÖvrigtPålänge
1945 Pålänge JVO bildas ÖvrigtPålänge
1950–1959 VA- nätet ÖvrigtPålänge
1955 Gatubelysning ElPålänge
1958 Väg till Ryssbält Land och vattenvägarPålänge
1959 Grusplan etableras NaturingreppPålänge
1964 Första kommunalrådet Historiska personerPålänge
1965 Vägen till Sören Land och vattenvägarPålänge
1967 Ny väg till Kalix Land och vattenvägarPålänge
1969 Byvägarna asfalteras Land och vattenvägarPålänge
1971 Elljusspår ElPålänge
1971 Pålänge Byaförening bildas ÖvrigtPålänge
1977 Befolkningstal ÖvrigtPålänge
1980–1985 Gravplatser ÖvrigtPålänge
1981 Bo bra i Pålänge ÖvrigtPålänge
1986 Pålänge hembygdsförening bildas ÖvrigtPålänge
1987 Gräsplan invigd NaturingreppPålänge
1989 Lantbrevbäring PostPålänge
1991 Nyåker byggs ByggnaderPålänge
1994 Årets kvinna Historiska personerPålänge
1995 Årets by 1995 ÖvrigtPålänge
1996 Första Internetbyn ÖvrigtPålänge
1998 Gulfisken gårdsbutik NäringarPålänge
2000–2001 Skolan renoveras SkolaPålänge
2001 Renovering av vägen Pålänge- Kalix Land och vattenvägarPålänge
2002 Pålänge skola renoveras ByggnaderPålänge
2002 Renovering av Kalixvägen Land och vattenvägarPålänge
2002–2003 Slakthus ByggnaderPålänge
2003 ADSL ÖvrigtPålänge
2005 hÖLadan invigs ByggnaderPålänge
2005 Pålänge Livs AffärPålänge
2005 Årets by 2005 ÖvrigtPålänge