Sammanfattning av Pålänges historia

Pålänge, 1539 - 1998
1539 Enligt Gustav Vasas skattelängd består byn av 4 gårdar, 2 på vardera sidan om Inibybäcken
1539 Av Kalix 7 registrerade köpmän finns 2 i Pålänge; Per Jönsson och Gudmund Tomasson
1647 Byn får sin första karta med beskrivning av fastighetsägare, åkrar, ängar, skog och fiske
1726 Enarmigt grovtandat sågverk startas i Påläng
1751 Första byaordning, i dag Pålänge byamän samfällighets förening
1833 Laga skiften indelas av byns inägomarker
1858 Den ambulerande skolan kom för första gången med undervisning i hyrda salar
1881 Pålänge byamän uppför byns första skolbyggnad
1890 Byns skogsmark delas
1897 Byn får en fast folkskola vilket innebär undervisning varje år
1899 Vägen mellan Pålänge och Innanbäcken blir klar
1899 Byns första poststation öppnas med två postturer per vecka
1900 Stora kvarn står klar i Pålänge ån och ersätter skvaltkvarnarna från 1700- och 1800-talet
1901 Pålängekretsen av Kalix Missionsförsamling bildas och byns första bönhus byggs
1902 Byns första affär öppnas
1906 Ramsågsverk startas i Pålängeån och förvandlar stockar till plank och brädor
10-taletHushållningssällskapet inleder en omfattande verksamhet för att effektivisera jordbruket
20-taletOmfattande utgrävningar och nyodlingar görs i byns utkanter
1921 Kraftverk byggs i Pålängeån, som förser nästan halva kommunen med el
1926 Pålänge Fria Kristna Församling (pingst)
1927 Godtemplarorden IOGT startar verksamhet i byn
1930 Nuvarande skolan invigs
1931 Pålängeloppet startas som lokal skidtävling av IOGT
1935 Byn får daglig post när vägen plogas och Enbergs Åkeri startar dagliga bussturer
1936 Gamla skolan flyttas intill Kalixvägen och görs till Folkets Hus
1936 Vägen till Rånäset tas i bruk
1942 Pålänge GIF bildas
1945 Pålänge Jaktvårdsområde godkänns av Länsstyrelsen
1945 Högsta befolkningsantalet uppnås, 557 personer
50-taletByn bygger nät för vatten och avlopp
1955 Byn får gatubelysning
1958 Vägen mellan Påläng och Ryssbält invigs
1959 Pålänge GIF bygger idrottsplats, en jordplan efter Rånningsvägen
1964 Pålängebon Martin Johansson väljs till Kalix första kommunalråd
1965 Vägen mellan Påläng och Sören står klar
1967 Vägen till Kalix rätas och asfalteras
1969 Pålänge Byaförening ser till att byvägarna asfalteras
1971 Bya- och idrottsföreningen anlägger ett gemensamt elljusspår i byn
1977 Lägsta befolkningsantalet, 365 personer
80-taletgravplats hittas norr om Byträsket som stödjer uppfattningen att där fanns invånare redan på 1300-talet
1981 Pålänge Byaförening marknadsför Pålänge under parollen" Bo bra i Pålänge"
1986 Pålänge Hembygdsgille bildas
1987 Pålänge GIF inviger ny gräsplan på Nyåkersområdet
1989 Lantbrevbärning för tidningar införs och Konsum tar över posthanteringen
1991 Pålänge GIF bygger ny klubbstuga och idrottsplatsen kallas Nyåker
1995 Pålänge utnämns som Årets by i Kalix kommun
1998 Pålänge presenterar samlad bybeskrivning på Internet som första by i kommunen


Källa: Muntlig     
Tillbaka