Beredskapstiden

Grubbnäsuden, 1940 - 1950
I början av 40-talet, skedde stora förändringar i den lilla byn Grubbnäsudden. När det numera eller mindre riksbekanta Grubbnäsuddenlägret uppfördes innebar det ett stort uppsving för bygden. Alla män fick jobb. Även kvinnorna fick jobb i militärlägret. Men det var inte bar arbete som följde med militären till byn, utan också många andra saker, bl a det svenska språket. Tidigare talade alla landsmål/bondska, men i och med militären kom en vändning. Folk kom från hela landet och kontakter knöts mellan ortsbefolkningen och värnpliktiga, och än idag håller vänskapsbanden från några av dessa möten.Källa: Byinformation     
Tillbaka