Karlsborgs kyrka: Höganloft

Karlsborg, 1911 - 1983
Kyrkan är högt belägen och syns från Bottenviken. Därför finns högt uppe under röstet en ledfyr, som lyser med rött intermittent sken (ljus avbrutet av kortare förmörkelser). Ledfyren är ett hjälpmedel för båtarna vid insegling till Karlsborg.

Höganloft var från början samlingslokal, blev sedan sjömansläsrum. Från 1966 är Höganloft kyrka. Byggnaden uppfördes av Baltiska Trä AB och stod färdigt runt 1911.
I lokalen bedrevs olika aktiviteter bl a kursverksamhet, föreläsningar, filmvisning, julfester, bröllop och begravningar. Den fungerade också som matställe åt militären och resemontörer. Politisk verksamhet var förbjuden.

7 maj 1930 bildades Nederkalix förening för sjömansvård. Bolagets chef Emil Lindgren utlovade lokalerna i Höganloft till ett sjömansläsrum, ett ställe för sjömännen att gå till när de gick i land.
Lokalerna på nedre botten renoverades och den 27 juni samma år kunde läsrummet öppnas för de första sjömännen. Föreningen hade redan första året 278 medlemmar. Årsskiftet 1950-51 uppgick antalet medlemmar till 860. Enligt en överenskommelse med Karlsborgsverkens dåvarande ägare fick Sjömansvårdsföreningen dispositionsrätten till lokalerna under 25 år från den 1 maj 1936. Karlsborgs lottakår och Karlsborgs socialdemokratiska kvinnoklubb gav ekonomiskt stöd till föreningen.

1964 bildades Karlsborgs småkyrkostiftelse och Assi gav tillåtelse att inreda sjömanshemmets övre våning till kyrkosal. Pengar samlades in genom att man bl a sålde medlemskort och skrev till olika instanser. En ny orgel anskaffades. Det vackra korset i det laestadianska bönhuset flyttades nu till den nya kyrksalen och gudstjänsterna upphörde i bönhuset. Invigningen förrättades av biskop Stig Hellsten.

Karlsborgs laestadianska församling har skänkt nattvardssilvret till kyrkan. Gammelstads väveri har tillverkat korvävnaden. Klockargården har vävt en grön mässkrud och ett vitt antependium. Libraria har levererat ett grönt antependium och en vit mässkrud. Enskilda personer har skänkt dopklänningar.

Karlsborgs småkyrkostiftelse äger kyrkan sedan 1967. 1983 genomfördes en omfattande renovering av kyrksalen. Den återinvigdes den 30 oktober samma år av biskop Brännström. Gudstjänst hålls numera någon gång i månaden av Svenska kyrkan, då det nästan alltid bjuds på kyrkkaffe. Kyrkklockorna ringer automatiskt in helgen kl 18:00 varje lördag. Höganloft upplåts även åt andra föreningar.


Källa: Wennström: Carlsborgs lastageplats blir sågverksamhälle.      
Tillbaka